Publikováno v June 2019

Výzkum Prof. Louise-Clauda Vincenta

Louis-Claude Vincent byl francouzský hydrolog a vědec zabývající se zdravím člověka, který žil ve Francii v letech 1906 až 1988. Jeho výzkumy pomohly potvrdit vztah mezi kvalitou pitné vody a výskytem mnoha druhů onemocnění u člověka. Svůj výzkum započal v roce 1936, kdy odhalil, že lidé pijící vysoce přesycenou mineralizovanou vodu mají vyšší sklon k různým druhům generačních onemocnění. Za jedno z průlomových zjištění je průkaznost zvýšeného sklonu k rakovině, nemocem srdce a krevního oběhu v oblastech s tvrdou, vápenitou a slanou vodou, než v oblastech s měkkou pitnou vodou.

Ze studie mimo jiné také vyplynulo, že chlorovaná pitná voda vede k vysokému výskytu rakoviny. Z tohoto důvodu zavedl kromě standardních měření vody také měření pomocí bio-elektronické analýzy, tedy měření tzv. mikrosiemensů, které udávají množství minerálů a cizích látek obsažených ve vodě. První testy na vzorku více než 2000 lidí provedl v Libanonu a potvrdil tak správnost jeho výzkumu. Následně díky tomuto výzkumu vzbudil pozornost u manželky tehdejšího prezidenta Francouzské republiky, paní Germaine Coty a byl požádán, aby pokračoval ve svém výzkumu na pařížské univerzitě antropologie. Mohl tak nadále svůj výzkum rozvíjet za pomoci spolupráce svých kolegů a dalších kapacit v oboru.

 Kritéria dobré a zdravé vody

Nejdůležitější význam vody spatřuje prof. Vincent, stejně jako celá řada dalších odborníků, v jejích elektromagnetických vlastnostech. Voda funguje jako nezbytné rozpouštědlo a transportní médium při vylučování nestravitelných složek potravy a celkovém čištění organizmu. Výzkum prof. Vincenta jsme si vzali za příklad, a proto filtrační systém IdealWater re-mineralizuje vodu pouze do hladiny stanoveného množství minerálů, která má stále pozitivní vliv na organismus člověka.

Bio-elektronická terénní analýza vyvinutá prof. Vincentem (BE-T-A) dnes patří mezi přední diagnostické techniky celostní medicíny a představuje proveditelnou metodu kvalitativní analýzy vody. Touto analýzou naměřené hodnoty indikují, zda je voda schopna plnit životně důležité úkoly v organismu. Na základě studií vypracoval Vincent stupnici znázorňující hodnoty nevhodné až po biologicky zdravou vodu. Tato zdravá voda má mít nejen nízký obsah minerálních látek, ale má být také mírně kyselá, málo oxidovaná a má vykazovat hodnotu vodivosti nižší než 130 mikrosiemensů. Následující tabulka znázorňuje hodnocení nejrůznějších hodnot vodivosti v mikrosiemensech, vyvinuté prof. Vincentem.