Publikováno v June 2019

Jak to funguje aneb příroda je naším vzorem

V přírodě je prvním krokem přirozené filtrace vody odpařování, kdy se z vody uvolní většina těžkých částic a uvolněná vodní pára je tak přirozeně očištěna od hrubých nečistot. V dalším kroku je voda v plynném skupenství energetizována fotony ze slunce a dostává se atmosférou opět na povrch země formou deště, sněhu či krupobití. Kdekoli se voda shromáždí, ať už jsou to moře, řeky, jezera, rybníky či tůně, vdechuje jí slunce život právě pomocí fotonů. Na základě výzkumu biofotonů ruským vědcem Alexandrem G. Gurvičem víme, že světelné impulzy představují původní zdroj energie pro život. Tyto impulzy přijímáme dokonce i stravou. Naše buňky je využívají ke komunikaci a řízení buněčných procesů.

 

Kameny v horských řekách nakonec vodu mírně mineralizují, voda se zde také přirozeně provzdušní a obohatí kyslíkem. Voda jako přírodní produkt dává po miliony let život člověku, zvířatům a rostlinám. Tímto způsobem v přírodě přirozeně vzniká vysoce čistá, nenasycená voda, která je plná energie.

Pět stupňů patentovaného zušlechťování pitné vody Ideal Water

1. Prvotní filtrace

Dříve než voda projde procesem filtrace skrze molekulární membránu, je potřeba se ujistit, že nejsou ve vodě přítomny žádné hrubší částice. K tomuto účelu slouží řada tří předřadných filtrů. Dva z těchto filtrů, částicový filtr a macro filtr, slouží k odstranění hrubých nečistot, které se mohly do pitné vody dostat. Třetí, uhlíkový filtr, poté odstraní nejrůznější chemické nečistoty, především pak chlor. Tato předfiltrace je důležitá zejména z důvodu ochrany molekulární filtrační membrány, která je dalším krokem filtrace. Pokud by voda proudila přímo do molekulární membrány a byl by vynechán proces předfiltrace, přítomnost nečistot by měla negativní dopad na životnost membrány.

Předřadné filtry jsou tzv. rychlovýměnné filtry, kde instalace probíhá pomocí šroubovacích uzávěrů a lze je tedy velmi snadno a rychle měnit. To přináší uživateli úsporu nákladů na výjezd technika k výměně filtrů. Výměna by měla být provedena vždy po odfiltrování 4000 litrů, nebo alespoň jedenkrát ročně.

2. Molekulární filtrace

Po předfiltraci proudí voda molekulárním filtrem, který ji zbaví až 99 procent veškerého možného znečištění. Velikost pórů membrány odpovídá velikosti molekuly vody, a proto je filtrační systém schopen zachytit veškeré látky, které jsou větší než jednotlivá molekula vody. Výsledkem je vysoce čistá voda, která se následně zušlechťuje.

3. Úprava vody Fotonickými krystaly

Speciálním procesem prošly krystaly křemíku (Photonic crystals neboli Fotonické krystaly), aby konstantně vysílaly světelné impulzy o stejné frekvenci, jako má sluneční záření. Pomocí těchto krystalů se chvění (frekvence) fotonů přenáší do vody a obohacuje ji tak, jak slunce přirozeně obohacuje vodu v přírodě. Právě tento jedinečný proces dodává našemu filtračnímu systému schopnost produkovat opravdu kvalitní a chutnou vodu.

4. Remineralizace šungitem

Šungit je polyminerální hornina vyskytující se pouze na jediném místě, a to v severozápadním Rusku v oblasti zvané Karélie. Medicína přisuzuje šungitu mimořádné vlastnosti a je nezřídka označován za přírodní fenomén. Patří mezi vzácné fullereny a obsahuje téměř polovinu prvků periodické soustavy. Díky svému složení a vlastnostem šungit nejen vodu čistí, ale zároveň také upravuje její energetickou a informační strukturu a obohacuje ji o stopové prvky důležité pro organizmus člověka. Z těchto a mnoha dalších důvodů je šungit jedním z prvků našich filtračních zařízení a slouží zejména k re-mineralizaci a obohacení již přefiltrované vody.

5. Obohacování kyslíkem a vitalizace vody vířením

Přirozeného účinku víření v říčních tocích dosahuje filtrační systém pomocí speciálního vířiče Power Wibler zabudovaného přímo ve vodovodní baterii. Podobně jako v přírodě se tímto zvětšuje vnitřní povrch vody, která se přitom navíc obohacuje kyslíkem.

Výsledkem těchto filtračních a obohacujících procesů je ideální voda přímo z vašeho vodovodního kohoutku